Kể từ khi siêu xe hiện đại. Ba phát McLaren, Porsche và Ferrari, người ta đã cố gắng đưa Holy Trinity, cùng nhau vì nó sẽ, có thể đoán trước, tạo ra một màn trình diễn đáng kính sợ.Họ có thể dừng lại bây giờ bởi vì SR Auto Group đã ở cực quang tuôn ra mối quan hệ sẽ khiến mọi nỗ lực trong tương lai, quá khứ hay so sánh, trông không chuyên nghiệp.

Holy Trinity, những gã này tập hợp đều là người da trắng, dường như họ không có đủ ấn tượng riêng của họ, họ đã hạ một chiếc máy bay riêng của Challenger.Vì vậy nếu bạn đang muốn gì là họ được gọi là “máy bay”, đó là nó.Muốn sở hữu một chiếc xe, hay 3. Anh phải là người nói riêng của loại máy bay phản lực.Và ngược lại, lấy máy bay phản lực phải có thể duy trì một 600 triệu đô – la gara của loại người như thế.

Chúng ta chỉ cần im đi, để anh ảnh hưởng (bởi Marcel for Lech, Tập đoàn ô tô qua SR):

Bộ tứ siêu xe và máy bay riêng
Bộ tứ siêu xe và máy bay riêng
Bộ tứ siêu xe và máy bay riêng
Bộ tứ siêu xe và máy bay riêng
Bộ tứ siêu xe và máy bay riêng

Trả lời